Vastgoed

Voor ieder gebouw is een onderhoudsplan voorhanden. Dit plan, waarvan de werkzaamheden stapsgewijs worden uitgevoerd, wordt jaarlijks bijgesteld​
Stichting Vastgoed Het Buurtcollectief
onderhoud en ontwikkeling
Bestuur

Het bestuur van deze stichting bestaat uit leden die op competentie hun bestuurstaken vervullen. Dit zijn maatschappelijk betrokken stadgenoten die hun kennis op vrijwillige basis ter beschikking stellen. Dit zijn:

Daan Meijer, voorzitter
Andre Plugge, secretaris (namens de federatie)
penningmeester (vacant)
Ton op ’t Ende, bouwkundige
Ir.Brigitte Jacobs, (architect)

Marc Petter, lid (namens de federatie)
Peter Wijnants, bestuursadviseur

Doelstellingen

De doelstellingen van de vastgoedstichting zijn aldus in de statuten verwoord:

 

Artikel 1.

 

  1. De stichting is genaamd:

Stichting Vastgoed Het Buurtcollectief.

 

  1. De stichting is gevestigd te Den Helder.

 

  1. De stichting is als vereniging onder de naam: Speeltuinvereniging “Den Helder” (naderhand gewijzigd in “Helderse Vereniging voor Buurt-, Wijk- en Speeltuinwerk (HVBWS)) opgericht op zeven februari negentienhonderd dertig.

 

  1. Gemelde vereniging is bij akte in

 tweeduizend negen voor notaris Deull te Den Helder omgezet in een stichting.

 

DOEL

 

Artikel 2.

 

  1. De stichting heeft ten doel:
  2. het ten behoeve van buurt-, wijk- en speeltuinwerk in en nabij de gemeente Den Helder beheren van terreinen, gebouwen en andere vermogenswaarden;
  3. het financieel en anderszins ondersteunen van de vereniging “Het Buurtcollectief” en van de bij deze vereniging aangesloten leden;

 

      deze vereniging hierna in deze statuten te noemen:

 

       “Het Buurtcollectief”; en

  1. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin genomen – in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

  1. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

Adresgegevens

De administratie van de Stichting Vastgoed wordt door het kantoor van het Buurtcollectief gedaan.
De adresgegevens:

Stichting Vastgoed Het Buurtcollectief
Texelstroomlaan 5
1784 EA Den Helder
(0223) 75 72 96
vastgoed@hetbuurtcollectief.nl