ANBI en Beleid

Het Buurtcollectief is een ANBI organisatie, dat wil zeggen dat wij een instelling zijn die het algemeen nut beoogt. Voor ons betekent dit dat wij onder voorwaarden zijn vrijgesteld van het betalen van belasting over erfstellingen en legaten. Dat maakt het wat gemakkelijker om ons werk voor de samenleving te kunnen voortzetten. Ook voor u als donateur biedt dit voordelen. Meet informatie is terug te lezen op de website van deĀ Belastingdienst.

DOCUMENTEN
Jaarverslag Het Buurtcollectief 2017
Het Buurtcollectief jaarverslag 2017
Het Buurtcollectief jaarrekening 2017
Het Buurtcollectief werkplan 2018-2019
Het Buurtcollectief statuten