ANBI en Beleid

Het Buurtcollectief is een ANBI organisatie, dat wil zeggen dat wij een instelling zijn die het algemeen nut beoogt. Voor ons betekent dit dat wij onder voorwaarden zijn vrijgesteld van het betalen van belasting over erfstellingen en legaten. Dat maakt het wat gemakkelijker om ons werk voor de samenleving te kunnen voortzetten. Ook voor u als donateur biedt dit voordelen. Meet informatie is terug te lezen op de website van deĀ Belastingdienst.

DOCUMENTEN
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2020
Werkplan 2021
Werkplan 2021
Het Buurtcollectief statuten