Twee bijeenkomsten over Odensehuis

Het Odensehuis Den Helder organiseert op woensdag 6 maart a.s. een tweetal bijeenkomsten voor geïnteresseerden. Om 14.00 in ’t Wijkhuis aan de Texelstroomlaan 5 en om 19.30 in ’t Dorpshuis, Middelzand 3504 in Julianadorp.

 

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de toehoorders kennismaken met de plannen voor het Odensehuis. 

Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en/of geheugenklachten en hun naasten.
Het is een plek van ontmoeting, activiteiten en advies. Een Odensehuis is geen instituut, en ook geen onderdeel van de reguliere zorg. Het is een initiatief van Helderse burgers die als doel hebben om mensen met beginnende dementie of geheugenklachten de regie over uw eigen leven te laten behouden en zodoende deelnemen aan de samenleving  bevorderen. Het hoe en waarom wordt tijdens deze twee bijeenkomsten uit de doeken gedaan. 


Nederland kent inmiddels zo’n 30 Odensehuizen. Gezien het groeiend aantal mensen met dementie, ook in Den Helder, is het initiatief genomen tot een Odensehuis. Er wordt druk gebouwd aan de organisatie rondom dit plan.

De initiatiefnemers zouden graag in contact komen met mensen uit de doelgroep: mensen met dementie en hun naasten. Dat kunnen ook buren zijn, of vrienden en bekenden. U bent van harte welkom tijdens deze bijeenkomsten en om mee te helpen om dit plan verder te bouwen.

U bent van harte welkom. Er zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden.