Richard Adelaar neemt afscheid

Richard Adelaar heeft woensdagavond 10 april afscheid genomen als bestuurslid van de federatie Het Buurtcollectief. Terg gelegenheid hiervan werd hij benoemd tot lid van verdienste.

Adelaar is meer dan 34 jaar actief voor MFC West End. Op redelijk jeugdige leeftijd kwam hij in het bestuur van dit latere MFC. In het bestuur was hij lange tijd secretaris naast Piet Tompot die er de voorzitter was.

Na Tompot’s dood volgde Richard Adelaar hem op als voorzitter. Hij ontpopte zich als een betrokken verenigingsmens die de belangen van “zijn” buurthuis en vrijwilligers steeds vooraan zette. 

Hij maakte zich ernstig zorgen over de positie van de buurthuizen in de Helderse samenleving. Was kritisch op de houding van de gemeente, maar ook op de federatie waarvan hij lid was. Hij wees voortdurend op het feit dat je kritisch diende te besturen en niet alles moest doen wat er van je gevraagd werd.

Naast kritisch was Richard ook vooral van het samendoen en van de gezelligheid. 
Hij nam afscheid als bestuurslid van de federatie omdat hij ook stopt met het voorzitterschap van West End. 
Adelaar wordt tijdens de jaarvergadering van West End (vrijdag 12 april) vermoedelijk opgevolgd door Paul Veen die nu vice-voorzitter is.