Buurthuizen krijgen door coronacrisis een andere functie

Buurthuizen krijgen door de coronacrisis een andere functie, verwacht directeur Peter Wijnants van Het Buurtcollectief. “we moeten meer kleinschalige activiteiten organiseren”.

Deze week worden de eerste Nederlanders gevaccineerd tegen het coronavirus. Peter Wijnants, directeur van buurthuiskoepel Het Buurtcollectief, gaat er niet van uit dat buurthuizen op dezelfde voet verder kunnen als voor de coronacrisis. ,,Ik denk dat we kleinschalige activiteiten moeten gaan organiseren.’

Het Buurtcollectief is de federatie van lokale buurtvoorzieningen in Den Helder. Onder de koepel vallen negen zelfstandige buurthuizen en mutifunctionele centra. De organisatie behartigt de belangen van de aangesloten buurthuizen, ondersteunt hen en stimuleert de onderlinge samenwerking. Enkele honderden vrijwilligers zetten zich in voor het buurthuiswerk.

Geen flauw idee

Wijnants heeft er nog geen flauw idee van hoe de samenleving precies gaat functioneren wanneer de coronateugels door de overheid worden gevierd. Maar dat het geen business as usual wordt, staat wat hem betreft vast.
Verschillende zelfstandige clubs huren ruimte in buurthuizen. Bijeenkomsten van vijftig of zestig man in een ruimte ziet Wijnants niet zo gauw weer voor zich. ,,Zulke bijeenkomsten zul je verspreid moeten doen. Of in kleine groepjes. Dat moet per activiteit en groep bekeken worden. Ik denk dat de pandemie ons dwingt om na te denken waartoe we op deze aarde zijn. En hoe we ons tot elkaar dienen te verhouden. De samenleving was ingericht op grootschaligheid. Ik denk dat we straks veel meer moeten insteken op kleinschaligheid.’’

Baromzet

Op die manier kijken naar het buurthuiswerk betekent volgens Wijnants dat niet geld verdienen uit de baromzet op de eerste plaats komt te staan, maar de inhoud van de activiteiten en de band met de buurtbewoners. ,,We moeten er alles aan doen om de band met de buurt te verstevigen. Door de pandemie krijgen we een andere functie. We moeten onszelf opnieuw uitvinden.’’ Hoe eenzame buurtbewoners uit hun isolement kunnen worden gehaald, is wat Wijnants betreft ook een belangrijke opgave.

Kerken

De nieuwe sociale functie moet wat Wijnants betreft vorm krijgen in gesprekken met scholen, kerken, sportverenigingen en andere organisaties in de buurt. Omdat de horeca buurthuizen als concurrenten beschouwt, zijn ook gesprekken met de horecasector volgens Wijnants zinvol.
Hij heeft de gemeente gevraagd een taskforce samen te stellen die moet bedenken wat bereikt moet worden en hoe dat vorm moet worden gegeven. Daar heeft hij nog geen antwoord op ontvangen.

DELANO WELTEVREDEN NHD 6-1-2021