Op zoek naar coordinator

Het Buurtcollectief heeft zich de afgelopen maanden beraden over haar toekomst. Directe aanleiding was het aanstaande vertrek van directeur Peter Wijnants die per 1 januari 2022 met pensioen gaat.

De Buurthuizen hebben gekeken in welke vorm men met elkaar verder wil gaan. Daartoe zijn een aantal nieuwe elementen toegevoegd. De nadruk zal komen te liggen op een interactief model, waarbij een competent en tevens groter kernbestuur de buurthuizen en MFC’s zal helpen hun doelen te bereiken. 

In dit model zal de functie van directeur komen te vervallen en in de plaats daarvan werken de zes kernbestuursleden samen met een coordinator. De verwachting is dat de coordinator per 1 januari van het komende jaar aan de bak kan. Op dit moment loopt de sollicitatieprocedure.

De wervingsadvertentie vind je hier en de taakomschrijving staat hier.