Verbazing, ontroering en vreugde tijdens kerstbrunch in West End

Verbazing, ontroering en vreugde buitelden over elkaar heen tijdens de traditionele kerstbrunch in MFC West End op zondag 16 december, luttele dagen voor kerstmis 2018.

De vrijwilligers waren zeer verbaasd dat zij bij binnenkomst hun burgemeester Koen Schuiling tegen het lijf liepen. Voorzitter van MFC West End Richard Adelaar legde uit dat ze de burgemeester ieder jaar uitnodigen, maar dat hij nooit komt. Deze keer wel. Even na kwart voor elf werden werd het de vrijwiligers duidelijk dat er wel degelijk iets meer aan de hand was. Vier van hen werden in naam van Zijne Majesteit de Koning benoemd als lid in de orde van Oranje Nassau. De vier vrijwilligers die deze eer ten deel vielen, waren zonder uitzondering zeer verrast en zeer verguld.

Mevrouw A. Boonstra-Goedbloed (81)
Zij is al 45 jaar actief bij het buurthuis. Tussen 1973 en 2002 was zij vrijwilligster en penningmeester. Daarnaast zette zij zich in als activiteitenbegeleider bij de bingo-dansant, verzorgde de klaverjasavonden, de ledenadministratie, de inloop voor 50-plussers en was de drijvende kracht achter de viering van Koninginnedag/Koningsdag. Tegenwoordig is zij nog actief als begeleider bij de bingoavonden, zorgt zij voor de kaartverkoop en verricht zij barwerkzaamheden.

De heer J.W. Wolferink (77)

Hij is vanaf 1991 vrijwilliger bij het buurthuis. Hij zet zich in als barbeheerder en ondersteunt/coördineert de activiteiten die de Katholieke Ouderen Bond houdt in het buurthuis. Ook verzorgt hij de jaarlijkse brunch voor 50 vrijwilligers, zet zich in bij de viering van Pasen, Sint-Maarten, Sinterklaas en bakt oliebollen op oudjaarsdag. Hij verricht diverse schoonmaak- en onderhoudsdiensten en draait wekelijks keuken- en bardiensten. Waar nodig helpt hij bij andere buurthuizen van het buurtcollectief en verricht hij wekelijks bar- en keukenwerkzaamheden bij buurthuis De Overzet.

Mevrouw D. de Jonge-de Vries (86)

Zij zet zich al 58 jaar in als vrijwilligster. Zij was secretaris, activiteitenbegeleider, ondersteuner en coördinator van de jeugdactiviteiten en de sinterklaasvieringen. Verder verzorgde en bezorgde zij de maandelijkse krant van het buurthuis. Tegenwoordig zet zij zich in voor de wekelijkse jeugd-bingomiddagen, de knutselmiddagen en de filmavonden en is zij coördinator van het koersbal. Ook heeft zij zich ingezet voor het behoud van de speeltuin. Haar tomeloze inzet heeft geleid tot een speeloase naast het buurthuis.

De heer P. Kroese (84)

Hij is al ruim 40 jaar actief als vrijwilliger. Tussen 1974 en 2002 was hij penningmeester. Daarnaast zette zich in als activiteitenbegeleider en als medeorganisator van de bingo-dansant en de wekelijkse klaverjasavonden. Tegenwoordig assisteert hij bij de bingoactiviteiten en verricht hij hand-en-spandiensten bij de klaverjasavonden.

MFC West End eert jaarlijks haar vrijwillig met een heerlijke brunch. Dit jaar had de brunch dan ook een heel bijzonder tintje!